Διακοπή Καπνίσματος: Μπορούμε Όλοι!

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ζήτημα του περιορισμού του καπνίσματος αποτελεί ζωτικό αίτημα για τη Δημόσια Υγεία. Στις νεαρές ηλικίες, κύριο μέλημα αποτελεί η πρόληψη της έναρξης [...]

Read More

Χρονολόγιο των οφελών μετά τη διακοπή καπνίσματος

Στα πρώτα 20 λεπτά μετά την διακοπή η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός αποκαθίστανται στα φυσιολογικά τους επίπεδα Μετά από 12 ώρες χωρίς καπνό, το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα στο [...]

Read More